preloader

Optimale arbejdsgangeThetis IMS

Optimale arbejdsgange gør det muligt for jeres medarbejdere at få mere fra hånden

post-thumb

Skrevet af Lars Møberg-Poulsen / Sep 29, 2021

Hvorfor er optimale arbejdsgange vigtige?

Optimale arbejdsgange er vigtige, fordi de betyder, at I sparer tid. Og tid er penge. t

Med Thetis IMS skal jeres medarbejdere blot spare et minut i timen, for at jeres abonnement er tjent hjem igen!

Pluk og pak

Pluk og pak arbejdsgangene tager udgangspunkt i billeder, som kun viser medarbejderne de forsendelser, det er muligt at plukke og pakke nu og her. Når en medarbejder plukker varer, bliver han sendt rundt til lokationerne i den samme rækkefølge hver gang. Rækkefølgen er selvfølgelig den, som giver den korteste vej igennem lagerhallen.

I kan vælge, om I vil plukke en enkelt ordre ad gangen, eller om I vil plukke mange samtidigt. Hvis en medarbejder plukker mange ordrer samtidigt, skal han kun gå én runde i lagerhallen. Dette giver ofte en enorm besparelse - specielt hvis varerne ikke er store, og det derfor er muligt at plukke til mange forsendelser samtidigt.

Systemet understøtter både en arbejdsgang, hvor I pakker varerne, samtidig med at I plukker dem, og en arbejdsgang, hvor I først plukker varerne, og derefter pakker dem. Mange virksomheder - typisk webshops - har mange et-styks ordrer. Sådanne ordrer er det muligt at pakke bare med en enkelt scanning.

Når en medarbejder afslutter en forsendelse, skriver systemet automatisk en følgeseddel ud. Med en passende tilføjelse kan systemet tillige automatisk udskrive forsendelsesetiketter fra transportøren. Hvis I ikke kan finde jeres foretrukne transportør blandt vores tilføjelser, så laver vi gerne en tilføjelse under forudsætning af, at transportøren stiller et tidsvarende API til rådighed for kunder i Danmark.

Det er muligt at udføre arbejdsgangen, hvor I plukker og pakker samtidig, på håndholdte enheder. Håndholdte enheder kan f.eks. være håndterminaler med indbyggede scannere eller tablets med bluetooth scannere.

Modtagelse

Modtagelse af varer tager udgangspunkt i et billede, som kun viser medarbejderen de leverancer, der endnu ikke er modtaget.

Medarbejderen kan vælge at sætte varen direkte på dens plukke-lokation eller at sætte den på en reservelokation. Systemet giver selvfølgelig et forslag til en passende reservelokation.

Ved modtagelse kan I give varerne en passende status. Hvis varerne f.eks. skal I karantæne, indtil I har modtaget de nødvendige dokumenter, kan I give varerne statussen ‘I karantæne’.

Det er muligt at udføre modtagelse på håndholdte enheder.

Optælling

Cyklisk optælling er en stor fordel, som det kun er muligt at opnå med et godt lagerstyringssystem. Ved cyklisk optælling sikrer systemet, at alle jeres varer bliver talt op med et vist interval. I kan vælge forskellige intervaller for jeres forskellige produktgrupper. Hvis en vare ikke er talt op indenfor det specificerede interval, bliver det vist på startsiden, at den er moden til optælling. Med cyklisk optælling undgår I at lukke lageret for at lave en optælling af alle varerne.

Systemet tilbyder fire forskellig måder at foretage den egentlige optælling på.

Ved en planlagt optælling har I på forhånd besluttet, hvilke varer på hvilke lokationer I ønsker at tælle op. Det er selvfølgelig nemt at lave en planlagt optælling, der omfatter netop de varer, som ikke har været talt op indenfor det specificerede interval.

En kontroloptælling omhandler kun én enkelt vare, men kræver, at I tæller på alle de lokationer, som varen enten befinder sig på, eller har befundet sig på, uden at være talt op til nul.

Ad hoc optælling er en samlebetegnelse for de justeringer, som det i øvrigt er muligt at foretage fra systemets billeder.

Endelig er det muligt at gå lageret igennem med en håndholdt enhed. Medarbejderen går da fra lokation til lokation og tjekker, at systemets beholdning på lokationen stemmer overens med virkeligheden. Det er også muligt kun at tjekke de lokationer, som ifølge systemet bør være tomme.

Andre arbejdsgange

Når transportøren henter varerne, kan I få chaufføren til at kvittere på en overdragelsesseddel. Hvis I driver en webshop, er dette en vigtig hændelse, da det er den, der giver jer ret til at trække betalinger.

Når I modtager varer, kan I vælge i første omgang at sætte dem på en bufferlokation. I skal så på et senere tidspunkt flytte dem til varens plukke-lokation eller til en reservelokation. Denne arbejdsgang kaldes Indlagring. Systemet giver selvfølgelig et forslag til en passende reservelokation.

Hvis I har sat nogle varer på en reservelokation, vil I senere sikkert ønske at flytte dem til varens plukke-lokation. Systemet vil faktisk bede jer gøre netop dette, hvis beholdningen på varens plukke-lokation kommer under et vist minimum. Denne arbejdsgang kalder vi opfyldning.

Varer som kommer retur fra jeres kunder, skal I modtage ifølge en returforsendelse. I kan enten oprette returforsendelser, før varerne kommer, eller I kan oprette dem, når I modtager varerne. Det er selvfølgelig muligt at oprette en returforsendelse med udgangspunkt i en tidligere forsendelse.

Adskilte områder

Alle arbejdsgange bliver udført indenfor rammerne af et område. I kan have mange områder oprettet i jeres abonnement.

Hvis I driver lagerhotel kan I bruge de samme arbejdsgange for alle jeres kunder. Jeres medarbejdere skal blot arbejde indenfor forskellige områder, når de arbejder med de forskellige kunder.

Læs mere

Du kan læse mere om lagerets arbejdsgange i vores procedurehåndbog.

Del:

Kategori

Seneste artikel