preloader

Færdig løsning til fast pris

Vores implementeringsmetodik bygger på vores mangeårige erfaring med lagerstyringsløsninger.

Nemt at få adgang

Thetis IMS er en tjeneste i skyen. Det er derfor meget nemt at få adgang til systemet. I skal ikke tænke på servere og softwarelicenser. I skal blot starte en browser og pege på den rigtige adresse. Men det at I har adgang til systemet er langt fra ensbetydende med at I kan bruge det i jeres forretning. Der er en hel række opgaver, som det er nødvendigt at udføre for at få det optimale udbytte af et stykke avanceret software som Thetis IMS. Nogle af disse opgaver er af teknisk karakter mens andre er af ledelselsmæssig og organistorisk art.

Generelt om implementering

En god implementering er karakteriseret ved, at:

 • Jeres medarbejdere føler sig involveret og tager ejerskab for løsningen.
 • I er i stand til at modtage løsningen. Det vil sige at I forstår den godt nok til, at I kan bruge den i jeres forretning uden vores hjælp.
 • I opnår de forretningsfordele som er grundlaget for jeres beslutning om at implementere systemet.

Vi kommer med et standardsystem, som det er muligt at tilpasse til jeres forretning. Målet er at lave en løsning, som bruger vores standardsystem, og som giver jer de forretningsfordele, som I forventer. I udgangssituationen kender I imidlertid ikke vores standardsystem, og vi kender ikke jeres forretning. Implementering af en IT løsning er derfor mere end noget andet en læringsproces. Vi skal lære jeres forretning at kende, og I skal lære vores standardsystem at kende. Jo mere vi lærer, jo mere kvalificeret bliver den dialog, som vi kan have om jeres fremtidige løsning.

Implementering kræver en betydelig indsats fra jer som kunde. I skal lære vores system at kende og forstå, hvordan det skal bruges i jeres forretning.

Vores standardsystem kan understøtte mange forskellige virksomheder på mange forskellige måder.

Afklaringsfasen

Som et første trin på vejen imod en implementering tilbyder vi jer en afklaringsaftale.

Når I har godkendt afklaringsaftalen starter afklaringsfasen.

Formålet med afklaringsfasen er primært at skabe grundlag for et fastpris tilbud på implementeringen.

Vi sammensætter en afklaringsfase, som passer til jeres forretnings størrelse og kompleksitet. Afklaringsfasen vil altid indeholde alle følgende elementer i forskellig mål:

 • Kurser i brugen af Thetis IMS
 • Virksomhedsbesøg
 • Formulering af succeskriterier
 • Workshops

Under afklaringsfasen får I gratis adgang til det abonnement, som vi bruger ved afholdelsen af kurserne. I har således mulighed for på egen hånd at arbejde med systemet under afklaringsfasen.

For gennemførelsen af afklaringsfasen betaler I vores listepriser for de indeholdte aktiviteter. Vi fakturerer jer ved afklaringsaftalens indgåelse.

Kurser

Et antal af jeres medarbejdere skal deltage i de kurser, som er relevante for dem. Vi tilbyder følgende kurser:

 • Introduktion til Thetis IMS
 • Lagerets arbejdsgange
 • Indkøb og lagerregnskab
 • Integration

Jo flere der deltager på kurserne, jo bedre er i klædt på til det videre arbejde. Prisen for afklaringsfasen er den samme, uanset antallet af medarbejdere, som deltager på kurserne.

Ved at deltage på vores kurser bliver jeres medarbejdere klædt på til selv at deltage i arbejdet med designe jeres fremtidige løsning. Det giver en langt større tilfredsstillelse og en højere grad af ejerskab.

Vi afholder helst kurserne på vores egen adresse i Randers, da vi der har de rigtige faciliteter.

Virksomhedsbesøg

Vi besøger jeres virksomhed, og kortlægger jeres eksisterende processer.

Virksomhedsbesøget varer typisk en hel arbejdsdag. Ved besøget tager vi udgangspunkt i vores tjekliste for virksomhedsbesøg. Vi udleverer tjeklisten til jer før virksomhedsbesøget.

Det er vigtigt, at I sætter tid af til dialog på vores besøgsdag.

Succeskriterier

I umiddelbar forlængelse af vores virksomhedsbesøg formulerer vi sammen 3 - 5 succeskriterier for implementeringen. Det er vigtigt, at succeskriterierne er målbare.

Vi aftaler succeskriterierne over telefonen.

Workshop

Her foretager vi sammen konkrete valg under hensyntagen til de formulerede succeskriterier. Det er vigtigt at styre dialogen på workshoppen, sådan at de emner, der har relation til succeskriterierne, bliver prioriteret højest.

På workshoppen tager vi udgangspunkt i en tjekliste. Vi udleverer tjeklisten til jer før workshoppen.

I kraft af den viden, som I har fået om systemet på kurserne, vil I sikkert selv kunne svare på mange af spørgsmålene på vores tjekliste.

På workshoppen vil vi sammen identificere, hvilke opgaver der skal løses for at gennemføre implementeringen. Nogle af opgaverne vil I sikkert ønske selv at løse. De øvrige opgaver tager vi på os.

Aftale om implementering

Vi afslutter afklaringsfasen med at give en fastpris på udførelsen af de opgaver, som vi har taget på os.

Aftalen omfatter primært aktiviteter, som ligger før produktionsstart. Hvis det er tilstrækkeligt begrundet, kan den dog også indeholde aktiviteter, som ligger efter driftsstart. Vi anbefaler dog altid, at I sørger for at være så klar til driftstart, at I kan klare jer uden vores assistance.

Aftalen indeholder også en tidsplan, som vi gensidigt forpligter os til at overholde.

Implementeringsfasen

Når I har godkendt implementeringsplanen starter implementeringsfasen.

I denne fase etablerer vi et testsystem, som er forbundet med jeres øvrige testsystemer og med relevante eksterne parter (såsom transportører). Når vi har etableret testsystemet, er det jeres opgave at sikre jer, at løsningen lever op til jeres krav. Det er ligeledes jeres opgave at sikre jer, at alle jeres brugere er instrueret i brugen af løsningen. Typisk vil de medarbejdere, som deltog på kurserne i afklaringsfasen, kunne uddanne de øvrige brugere.

Godkendelse og betaling

Implementeringsplanen vil typisk indeholde to betalinger: en ved aftaleindgåelse og en ved jeres godkendelse af løsningen. Normalt vil fordelingen være 50/50.

Når I har godkendt løsningen, fakturerer vi det aftalte slutbeløb.

Hvis I tager løsningen i brug i produktionsøjemed, betragtes det altid som en implicit godkendelse af løsningen.

Driftsfasen

Såfremt I ønsker det kan vi inden i starter drift indgå en serviceaftale.

Hvis vi ikke indgår en serviceaftale, så vil al support udover det som er dækket af abonnementsaftalen være at betragte som konsulentassistance.