preloader

Fuld sporbarhedThetis IMS

Fuld sporbarhed af varer er nødvendigt, hvis I vil holde styr på dem fra modtagelse til afsendelse

post-thumb

Skrevet af Lars Møberg-Poulsen / Nov 24, 2021

Fuld sporbarhed

Generelt kan man sige, at Thetis IMS giver fuld sporbarhed, fordi:

 • Alle flytninger af varer efterlader et spor i systemet.
 • Alle ændringer af stamdata efterlader et spor i systemet.

Sporing af varer

Fuld sporbarhed med hensyn til varer betyder, at I til enhver tid kan svare på disse spørgsmål for hver eneste eksemplar af hver eneste vare, som nogensinde har været på jeres lager:

 • Hvor kom det fra, da det kom til jeres lager?
 • Hvilke egenskaber (batch-nummer, udløbsdato, etc.) har det, som synligt adskiller det fra andre eksemplarer af den samme vare?
 • Hvor har det været på jeres lager?
 • Hvor ligger det henne nu?
 • Hvilken status (salgbar, beskadiget, etc.) har det?
 • Hvornår har det forladt jeres lager, og hvor er det sendt hen?

Sporing af ændringer

Fuld sporbarhed med hensyn til ændringer betyder, at I altid kan se, hvilke brugere der har foretaget hvilke ændringer af jeres data.

Alle ændringer af data foretaget af brugere bliver logget, og loggen er tilgængelig fra systemets billeder.

Batch-nummer

I kan registrere batch-nummer, når I modtager varer på lageret, og I kan også kræve, at brugeren skal angive et batch-nummer, enten på produktgruppe eller produktniveau, ved modtagelsen. Efter modtagelse kan I udskrive en etiket med udløbsdato og batch-nummer, hvis det ikke allerede står på varen.

Alle afgange kan henføres til en tilgang. Hvis en leverandør tilbagekalder et batch, er det klart for jer, hvilke kunder der har fået varer fra det pågældende batch. På den måde kan I lynhurtigt sikre jer, at I ikke leverer yderligere fra dette batch.

Hvis I er underlagt krav om at skulle afvente certifikat til ankomne varer, kan I sætte varerne i karantæne, indtil I har modtaget certifikatet. Når I har modtaget certifikatet, tager I varerne ud af karantæne. Først derefter vil systemet tillade, at varerne bliver plukket og pakket.

Udløbsdato

Når I modtager varer på lageret, kan I registrere udløbsdato derpå. Ved modtagelse kan I kræve, at brugeren skal angive en udløbsdato på produktgruppe eller produktniveau.

I bestemmer selv, om I vil bruge udløbsdato eller modtagelsesdato i forbindelse med pluk og pak af varer. Hvis I vælger at bruge udløbsdatoen, vil systemet levere efter FEFO (first expire first out). Vælger I at bruge modtagelsesdatoen, vil systemet levere efter FIFO (first in first out).

Systemet gør det meget synligt, hvis I har varer på lager, som er for gamle. Det bliver faktisk vist i systemets startbillede. Systemet tilbyder også en grafisk oversigt over lagerets aldersfordeling - såvel efter antal dage på lager som efter restlevetid.

Serienummer

I kan registrere serienummer, når I pakker varer. Varer I ikke selv fører på lager, er det ligeledes muligt at registrere serienummer på ved pakning.

Hvis I registrerer serienumre ved pakning, kan I udskrive en etiket med serienummeret på, hvis det ikke allerede står på varen.

Det er muligt at aktivere serienummerstyring på produkt og produkt-gruppeniveau.

Sporing af pakker og paller

Når I har pakket varerne til en forsendelse til et antal forsendelsesbeholdere (paller, kolli, pakker), kan I sætte transportørens sporingsnumre på dem. Når vi laver en løsning til jer, sørger vi for, at systemet er integreret med transportøren. Det betyder, at labels automatisk bliver udskrevet, når I afslutter pakningen af en forsendelse.

Med sporingsnummeret sat på forsendelsesbeholderne har I nu et fuldstændigt spor, fra I modtog varen, til I leverede den til kunden.

Når transportøren henter jeres forsendelsesbeholdere, kan I bede vognmanden signere for overdragelsen. Dette er især relevant i webshops, hvor betalingen først må hæves, når pakkerne er overdraget til vognmanden.

Mærkning - etiketter - labels

Mærkning af jeres varer er også et vigtigt element i sporbarheden. Måske er jeres varer allerede mærket fra jeres leverandør. Måske er det op til jer selv at mærke varerne. Hvis det sidste er tilfældet, kan I fra Thetis IMS udskrive alle de relevante typer af etiketter:

 • Vareetiketter som kan bruges til at identificere et vilkårligt eksemplar af en given handelsvare.
 • Beholdningsetiketter som kan bruges til at identificere eksemplarer af en given vare med et bestemt batch-nummer eller udløbsdato.
 • Etiketter til pakkede varer bruger I til at identificere eksemplarer af en given vare, som er pakket til en bestemt forsendelse.
 • Etiketter til logistiske varianter identificerer pakninger, som indeholder flere identiske eksemplarer af den samme vare.

Afvigelser

Ved modtagelse af returvarer skal brugeren angive en returnerings-årsag. Systemet giver jer et grafisk overblik over, hvordan returneringerne fordeler sig på årsager.

Ved optælling skal I angive årsagen til eventuelle afvigelser. Her giver systemet jer ligeledes et grafisk overblik over fordelingen.

Beholdningsstatus gør det muligt at undgå, at varer fra en beholdning bliver leveret til en kunde. Det kan f.eks. være relevant, hvis varerne er i karantæne eller beskadigede.

Salgskanaler

Hvis I har flere salgskanaler kan I selvfølgelig se, hvilken salgskanal en forsendelse stammer fra.

Lagerhotel

Hvis I driver lagerhotel, har hver af jeres kunder sit eget område, og der sker derfor ingen sammenblanding af varer. Heller ikke selvom de har samme GTIN, SKU eller batch-nummer.

Del:

Kategori

Seneste artikel